Ποια προγράμματα χρηματοδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα; Θα μπορούσα να ενταχθώ σε κάποιο από αυτά;Ως "μάνα εξ ουρανού" περιμένει η κυβέρνηση τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, προκειμένου να "πέσουν" στην αγορά, με στόχο την ανάπτυξη και ασφαλώς την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όμως ποια προγράμματα χρηματοδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα; Θα μπορούσα να ενταχθώ σε κάποιο από αυτά;

Αν κρίνει κανείς από τα προγράμματα που "τρέχουν" αλλά και από αυτά που αναμένονται, θα διαπιστώσει ότι για να απορροφηθούν τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα πρέπει τα υπουργεία να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να αποφύγουν την γραφειοκρατία. Διαφορετικά θα χαθούν πολύτιμοι πόροι