Έμφαση θα δοθεί σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη εστάλη στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας η εγκύκλιος του προγραμματισμού των προσλήψεων συμβασιούχων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών, ώστε η έγκριση των θέσεων να γίνει έγκαιρα προκειμένου να στελεχωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με έμφαση τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς, που εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους γονείς, καθώς και των ΚΑΠΗ.

Με την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καλυφθούν, επίσης, και οι ανάγκες των Δημοτικών Ωδείων και των αθλητικών οργανισμών.